Anne Brit Fjermedal

E-post:

Telefonnummer: 916 80 545

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Akvakultur, miljøpåvirkninger, havbruk til havs, vannforskriften, regelverk, areal, bistandsarbeid mm.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen/ Strandgaten 56, Egersund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen