tilsyns- og miljøseksjonen

Ledes av Britt Leikvoll. Seksjonen har faglig ansvar for akvakulturtilsynet, herunder arbeidet mot rømming, biomasse og annen miljøpåvirkning. I tillegg har seksjonen ansvar for regelverksarbeid, dispensasjonssøknader, reaksjoner og arbeidet med vannforskriften. Andre viktige oppgaver er arbeidet med fremmede arter, legemidler, NYTEK, MTB og MOM, samt akvakulturtekniske problemstillinger i land- og sjøbaserte anlegg. Seksjonen samarbeider med andre etater, forskningsinstitusjoner og næringen.


Navn Telefonnummer
Anne Brit Fjermedal 916 80 545
Bente S. Halsteinsen 918 65 369
Britt Leikvoll - seksjonssjef 971 18 906
Daniel Litlekalsøy Landhaug 979 50 941
Erik Vikingstad 450 12 386
Erlend Hopsdal Skjetne 481 24 810
Henrik Rye Jakobsen 908 43 484
Joar Justad 48070193
Kari Selbekk 911 95 712
Knut Eikeset 41631211
Knut Johan Johnsen 480 33 527
Live Reiten Finserås 986 56 651
Monika Haugland 473 61 926
Olav Moberg 414 52 871
Stian Ervik Kvalø 971 43 879
Sven Michael Feyling Barstad 915 58 710
Veronika Nøstvold 907 77 579

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet