Elin Maria Norberg Aase

E-post:

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen ved kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling av søknader om undervisningstillatelser, visningstillatelser og slaktemerd. Klagesaksbehandling i saker om lokalitetsklarering. Saksbehandling av søknader om dispensasjoner etter forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret. Rådgivning i tilknytning til auksjon, produksjonsområder og kapasitetsjusteringer. Rådgivning i tilknytning til tare- og algedyrking.