Vidar Baarøy

E-post:

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av utredningsseksjonen, visjon nullflukt, nasjonale laksefjorder, FoU