Vidar Baarøy

E-post: vidar.baaroy@fiskeridir.no

Telefonnummer: 991 04 954

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av utredningsseksjonen, visjon nullflukt, nasjonale laksefjorder, FoU

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen