Mari Sørensen Aksnes

E-post:

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Akvakultur, tillatelser til laks, ørret og regnbueørret, utviklingstillatelser, havbruk til havs, ny søknads- og rapporteringsportal akvakultur