Mari Sørensen Aksnes

E-post:

Avdeling: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Akvakultur, oppdrett, havbruk, tillatelser til laks, ørret og regnbueørret, utviklingstillatelser, havbruk til havs, ny søknads- og rapporteringsportal akvakultur