Mari Sørensen Aksnes (Permisjon)

E-post:

Telefonnummer: 996 91 466

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen