Linn H. Vetaas

E-post:

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakultur: laksetildelingsforskriften, tildeling av særtillatelser, laksetildelingsforskriften, tillatelser til akvakultur på land, laksetildelingsforskriften,  lokalitetsklagesaker, tillatelser til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, generell saksbehandling