Knut Inge Engelbreth

E-post:

Telefonnummer: 98013538

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen ved kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling av søknader om utviklingstillatelser, undervisningstillatelser og visningstillatelser. Klagesaksbehandling i saker om lokalitetsklarering, tillatelse til landbasert akvakultur, tillatelse til fangstbasert akvakultur og tillatelse til akvakultur av andre arter. Regelverksutvikling.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen