Elise Bølgen (permisjon)

E-post:

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Saksbehandling av søknader om undervisningstillatelser, visningstillatelser og slaktemerd. Klagesaksbehandling i saker om lokalitetsklarering. Rådgivning i tilknytning til produksjonsområder, kapasitetsjusteringer og auksjon. Regelverksutvikling og andre utredninger innen akvakultur.