Elisabeth Aadland Vaagsbø

E-post: elisabeth.vaagsbo@fiskeridir.no

Telefonnummer: 918 33 148

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakultur, generell saksbehandling, visningstillatelser

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen