Elisabeth Aadland Vaagsbø

E-post:

Telefonnummer: 918 33 148

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakultur, generell saksbehandling, klagesaksbehandling, visningstillatelser, undervisningstillatelser, slaktemerder, produksjonsområder, trafikklyssystem, kapasitetsjusteringer, auksjon, regelverkshøringer, akvakulturregister, havbruksfondet, juridiske arealplan spørsmål, kontakt med fylkeskommunene, m.m.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen