Elisabeth Aadland Vaagsbø

E-post:

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
akvakultur, generell saksbehandling, klagesaksbehandling, visningstillatelser, undervisningstillatelser, slaktemerder, produksjonsområder, trafikklyssystem, kapasitetsjusteringer, auksjon, regelverkshøringer, akvakulturregister, havbruksfondet, juridiske arealplan spørsmål, kontakt med fylkeskommunene, m.m.