Anita Nygård Reistad

E-post:

Telefonnummer: 415 58 043

Stilling: seniorkonsulent

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakulturregisteret, opplæring av brukere av Akvakulturregisteret (brukerstøtte), kvalitetskontroll,  saksbehandling tilbakebetaling av gebyr og avgift for tilsyn og kontroll, publisering på nettfisken og internett, forespørsler. Havbruksfondet

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen