tildelingsseksjonen

Ledes av Anne B. Osland. Seksjonen har fagansvar for tildeling og rettigheter etter akvakulturloven. Den skal blant annet gi faglig støtte til fylkeskommunene og behandle klager på fylkeskommunenes og regionenes tildelingsvedtak. Seksjonen har ansvaret for Akvakulturregisteret, og tildeler matfisktillatelser til laks og regnbueørret for særskilte formål (forskning, stamfisk, visning, undervisning og utvikling).


Navn
Anita Nygård Reistad
Anita Sagstad
Anne Brønsten Osland
Anne Mette Haugan
Eivind Sakslind
Elin Maria Norberg Aase
Elise Bølgen (permisjon)
Jonathan Vaz
Karianne Edtem Thorbjørnsen (permisjon)
Lene Kristin Røyrane-Løtvedt
Linn H. Vetaas
Mari Sørensen Aksnes
Sara Leksen
Vidar Baarøy

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet