Vetle Lunde Ommundsen

E-post:

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Yggdrasil, kart, GIS, kystnære fiskeridata