Unn Jenny Utne Kvam

E-post:

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

marin arealforvaltning: arealplanlegging etter plan- og bygningslova, arealsaker etter anna lovverk

arbeid med rammeverk for saksområdet, rådgjeving i enkeltsaker