Unn Jenny Utne Kvam

E-post:

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
marin arealforvaltning og -planlegging (rammeverk, statlege-, regionale og kommunale planar med meir)