Thomas Køppen

E-post:

Avdeling/seksjon: arealseksjonen ved kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Geografiske Informasjonssystemer (GIS)Kart