Susanne Mignon Balzer

E-post: Susanne.Balzer@fiskeridir.no

Telefonnummer: 456 77 169

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

GIS-ansvarlig; hovedansvarsområde akvakultur i kart og analyse: miljøundersøkelser, fiskesykdom, rømming, biomasse, stedfesting/NYTEK. Generelle henvendelser om kart på alle områder.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen