Øystein Rosendahl Simonsen

E-post: Oystein.Simonsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 909 37 949

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

GIS-ansvarlig, koordinator, registreringer og kartfesting, kart og analyse, generelle henvendelser og support for kartverktøyet internt og eksternt.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen