Nina Schultz

E-post: nina.schultz@fiskeridir.no

Telefonnummer: 408 72 672

Stilling: seniorkonsulent

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

forværelse arealseksjonen, status kystsoneplaner, stedfesting av oppdrettsanlegg, akvakultur- og havbruksregisteret, publisering på intranett

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen