Marianne Bøe

E-post: Marianne.Boe@fiskeridir.no

Telefonnummer: 924 50 326

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Administrasjon og ledelse av seksjonen, plansaker, kystnære fiskeridata, generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring etc.). Verneområder, nasjonalparker

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen