Lárus Thór Kristjánsson

E-post: larus-thor.kristjansson@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 14 859

Stilling: seniorrådgjevar

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Kartlegging av biologisk mangfald, fylkes(del)planar, biologisk og planrelatert rådgjeving, kontakt med Kystverket (hamne- og farleisaker) og planlegging av Fiskeridirektoratet sin auke i innsats i kommunal- og fylkeskommunal kystsoneplanlegging.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen