Frank Jacobsen

E-post:

Telefonnummer: 468 15 975

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Kystsoneforvaltning og -planlegging (kommuneplaner, fylkesplaner, verneplaner, nasjonalparker, offentlige utredninger, etc.). Generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring etc.). Fiskerihavner

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen