Frank Jacobsen

E-post:

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Kystsoneforvaltning og -planlegging (kommuneplaner, fylkesplaner, verneplaner, nasjonalparker, offentlige utredninger, etc.). Generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring etc.). Fiskerihavner