Frances Toynbee

E-post: Frances.Toynbee@fiskeridir.no

Telefonnummer: 403 47 471

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

GIS-ansvarlig, koordinator for elektroniske kart, kart og Yggdrasil (GIS), kartdata, stedfesting av oppdrettsanlegg, registrering og kartfesting av fiskerireguleringer

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen