Eva-Beate Rundereim Torsvik

E-post:

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Marin arealforvaltning og -planlegging (veiledning og rådgivning rundt rammeverk, interne rutiner, statlige-, regionale og kommunale planer, verneplaner, nasjonalparker, offentlige utredninger, konsekvensutredninger, generelle tiltak i sjø etc.)