Einar Brobakke

E-post: einar.brobakke@fiskeridir.no

Telefonnummer: 936 61 052

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Lederstøtte, intern rådgiving, systematisk kompetanseutvikling, kompetanseheving og kvalitetsforbedring (kvalitetssikring med mer)

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen