Birgitte Arstein

E-post:

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
GIS-koordinator, Yggdrasil og kart generelt