Birgitte Arstein

E-post: birgitte.arstein@fiskeridir.no

Telefonnummer: 958 59 552

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

GIS-koordinator, kart og Yggdrasil, kartdata, kystnære fiskeridata

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen