Birgitte Arstein

E-post:

Avdeling/seksjon: arealseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

GIS-koordinator, kart og Yggdrasil, kartdata, kystnære fiskeridata