arealseksjonen

Ledes av Marianne Bøe. Seksjonen har ansvar for problemstillinger knyttet til areal- og verneplanprosesser og skal koordinere utarbeidelsen av overordnede og brede bestillinger og høringer. Seksjonen følger opp kartleggingen av biologisk mangfold, høringer knyttet til utslippssaker og overvåker konkurrerende bruk av kystsonen. Den har fagansvar for kartverktøy og GIS for hele direktoratet.


Navn Telefonnummer
Birgitte Arstein 958 59 552
Eva-Beate Rundereim Torsvik 924 56 591
Frances Toynbee 403 47 471
Frank Jacobsen 468 15 975
Katharina Jacob 476 99 151
Marianne Bøe 924 50 326
Thomas Køppen 932 21 290

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet