arealseksjonen

Ledes av Marianne Bøe. Seksjonen har ansvar for problemstillinger knyttet til areal- og verneplanprosesser og skal koordinere utarbeidelsen av overordnede og brede bestillinger og høringer. Seksjonen følger opp kartleggingen av biologisk mangfold, høringer knyttet til utslippssaker og overvåker konkurrerende bruk av kystsonen. Den har fagansvar for kartverktøy og GIS for hele direktoratet.

Navn Telefonnummer
Anne Brit Fjermedal 916 80 545
Birgitte Arstein 958 59 552
Einar Brobakke 936 61 052
Frances Toynbee 403 47 471
Frank Jacobsen 468 15 975
Knut Johan Johnsen 480 33 527
Lárus Thór Kristjánsson 468 14 859
Marianne Bøe 924 50 326
Nina Schultz 408 72 672
Susanne Mignon Balzer 456 77 169
Øystein Rosendahl Simonsen 909 37 949

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet