arealseksjonen

Ledes av Birgitte Arstein. Seksjonen har ansvar for problemstillinger knyttet til areal- og verneplanprosesser og skal koordinere utarbeidelsen av overordnede og brede bestillinger og høringer. Seksjonen følger opp kartleggingen av biologisk mangfold, høringer knyttet til utslippssaker og overvåker konkurrerende bruk av kystsonen. Den har fagansvar for kartverktøy og GIS for hele direktoratet.


Navn
Birgitte Arstein
Eva-Beate Rundereim Torsvik
Frances Toynbee
Frank Jacobsen
Katharina Jacob
Thomas Køppen
Unn Jenny Utne Kvam
Vetle Lunde Ommundsen

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet