Jens Christian Holm

E-post: jens-christian.holm@fiskeridir.no

Telefonnummer: 416 49 170

Stilling: fagdirektør

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakulturforvaltning, arealutfordringer, miljøutfordringer, langsiktige rammebetingelser for næringsutviklingen

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen