Kyst- og havbruksavdelingen

Ledes av Øyvind Lie. Fiskeridirektoratet har delansvar for at havbruksnæringen i Norge blir forvaltet på bakgrunn av kunnskap om hva som er best for næringsutviklingen og for miljøet på lang sikt. Avdelingen utvikler lover og forskrifter, behandler klager, driver tilsyn med oppdrettsnæringen og forvalter arealene i kystsonen. De samarbeider tett med etater og forskningsinstitusjoner slik som Mattilsynet, fylkeskommunene, Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet.


Direktør/stab

Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet