Vegard Oen Hatten

E-post: vegard.hatten@fiskeridir.no

Telefonnummer: 454 52 924

Stilling: kommunikasjonsrådgiver

Avdeling/seksjon: kommunikasjonsstaben

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

havbruk

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen