Jorunn Løyning

E-post: jorunn.loyning@fiskeridir.no

Telefonnummer: 908 87 403

Stilling: førstekonsulent

Avdeling/seksjon: kommunikasjonsstaben

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

visittkort, informasjonsmateriell, Nor-Fishing/Aqua Nor, publisering internett og Nettfisken, diverse administrative oppgaver, innkjøp, profileringsartikler, superbruker websak og Min Tid.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen