Dag Paulsen

E-post: dag.paulsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 976 85 509

Stilling: kommunikasjonsrådgiver

Avdeling/seksjon: kommunikasjonsstaben

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

publiserer på og skriver for fiskeridir.no og intranett, ansvar for å følge opp henvendelser til info@fiskeridir.no, bistår ved planlegging og gjennomføring av besøk

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen