Borgny Brørvik

E-post: borgny.brorvik@fiskeridir.no

Telefonnummer: 922 91 678

Stilling: senior kommunikasjonsrådgjevar

Avdeling/seksjon: kommunikasjonsstaben

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

redaktør for intranett, prosjektleiar for nytt intranett, skriv for og publiserer på intern og ekstern web, webutvikling, medierådgjeving, hovudansvar for Fiskeridirektoratet i sosiale medium, grafisk utforming av trykksaker, Retriever. Leiar i Samfunnsviterne i Fiskeridirektoratet.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen