kommunikasjonsstaben

Ledes av Anette Aase. Staben har ansvar for drift og utvikling av nettene og direktoratets bruk av sosiale kanaler. Vi håndterer mediene, driver intern kommunikasjonsrådgivning og har særlig ansvar for brukerperspektivet i utviklingen av apper og andre digitale flater. Har et spesielt ansvar for informasjon om fritids- og turistfiske.

Pressevakt

Journalister kan sende spørsmål til  kontaktes, 414 21 822.


Navn
Anette Aase
Borgny Brørvik
Grete Heegaard
Hildegunn Strømmen
Ingmund Fladaas
Nadia Jdaini
Olav Lekve
Vegard Oen Hatten

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet