Du er her:

kommunikasjonsstaben

Ledes av Anette Aase. Drifter og utvikler fiskeridir.no og intranettet Nettfisken. Har utviklings- og koordineringsansvar for bruken av sosiale medier, driver intern kommunikasjonsrådgivning, klart språk i staten, visuell profil, brosjyrer, messer og informasjonsmateriell. Har russisk tolk, som også drifter russiske nettsider. Deltar i arbeidsgrupper for miljostatus.no og barentswatch.com.

Pressetelefon

Pressetelefonen 905 80 471 er betjent hverdager kl. 09-15. 
Utenom denne tiden kan kommunikasjonsdirektør Anette Aase kontaktes, 414 21 822.

Felles postmottak:
Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
E-post: postmottak@fiskeridir.no
Sentralbord: 55 23 80 00
Telefaks: 55 23 80 90
NB! Merk forsendelsen med region/avdeling

Navn Telefonnummer
Anette Aase 414 21 822
Borgny Brørvik 922 91 678
Dag Paulsen 976 85 509
Grete Heegaard 930 55 337
Ingmund Fladaas 992 42 344
Jorunn Løyning 908 87 403
Olav Lekve 958 33 470
Vegard Oen Hatten 454 52 924

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet