Evelyn Myrå Holmøy

E-post:

Divisjon:

Avdeling: kommunikasjonsavdelingen

Seksjon:

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Internkommunikasjon, lede ressursgruppe internkommunikasjon, drift og utvikling av Nettfisken, design og synergier fiskeridir.no og Nettfisken, representasjon, messer og arrangement, infomail, publisere, forbedringer på begge nett, samhandlingsverktøy