Cecilie H. Fadum

E-post:

Avdeling/seksjon: Teknisk seksjon i IT-avdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
ITT Teknisk brukerstøtte-IT, MDM, brukeroppfølging, administrasjon av e-postsystem, drift av blant annet Citrix/Nettverk, drift og vedlikehold av PC'er