teknisk seksjon

Ledes av Svein Erik Maubach. Seksjonen installerer og drifter nettverk, servere, pc-er og annet teknisk utstyr samt standard programvare. Videre betjener seksjonen brukerstøtten i direktoratet.

Navn Telefonnummer
Cecilie H. Fadum
Eirik Sande 934 33 414
Jan Inge Bråthen 970 70 914
Kim Henriksen 959 61 151
Marc Lee Risa 958 23 495
Martha Solberg 974 28 642
Svein Maubach 974 30 439
Tomas Olaj 917 77 536

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet