Kenneth Korneliussen

E-post: kenneth.korneliussen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 947 83 812

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: systemseksjonen i it-avdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

programmering, systemutvikling

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen