Kenneth Korneliussen

E-post:

Avdeling/seksjon: systemseksjonen i it-avdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
programmering, systemutvikling