Håvar Eggereide

E-post: Havar.Eggereide@fiskeridir.no

Telefonnummer:

Stilling: innleid konsulent fra Evry

Avdeling/seksjon: systemseksjonen i it-avdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen