Andreas Gerald Sutherland Jaunsen

E-post: andreas.jaunsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 974 32 074

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: systemseksjonen i it-avdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ledelse og administrasjon av seksjonen

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen