Anders Dale

E-post:

Avdeling/seksjon: systemseksjonen i it-avdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
  • Løsningsarkitekt for digitalisering og fornyelse av teknologi og løsninger innenfor akvakultur og fiskeri
  • Styrke samarbeid og koordineringen i arbeidet med å utvikle nye og eksisterende fagapplikasjoner til bruk i og utenfor Fiskeridirektoratet
  • Bistå våre team med design, teknologivalg, testledelse og standarder for hvordan arbeidsoppgaver skal løses.