systemseksjonen

Ledes av Andres Gerald Sutherland Jaunsen. Seksjonen utvikler og drifter direktoratets fagsystemer, herunder også system for utveksling av data med samarbeidende partnere både nasjonalt og internasjonalt.

Navn Telefonnummer
Anders Dale 941 70 151
Andreas Gerald Sutherland Jaunsen 974 32 074
Anne Hauge Byberg 974 29 598
Ellen E. Fasmer 974 29 681
Håvar Eggereide
Ingimundur K. Gudmundsson 468 13 560
Kenneth Korneliussen 947 83 812
Kjersti Dalland 901 36 426
Liv Hege Svolsbru 974 31 852
Mats Evensen 482 29 076
Nguyen Huu Dung 936 16 002
Pål Hansen 911 92 725
Prabakar Venkataraman 904 13 360
Sveinung Sigbjørnsen 974 31 710
Terje Heimvik 474 171 01
Thomas Amble 488 68 683

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet