systemseksjonen

Ledes av Anders Dale (konsituert seksjonssjef). Seksjonen utvikler og drifter direktoratets fagsystemer, herunder også system for utveksling av data med samarbeidende partnere både nasjonalt og internasjonalt.


Navn
Ahmed Ahmedov
Anders Dale
Andreas Gerald Sutherland Jaunsen
Andreas Kjærner-Semb
Anne Hauge Byberg
Arne Nordli
Eirik Sjøvoll
Florian S. Müller
Ingimundur K. Gudmundsson
Jørgen Nyborg-Christensen
Kenneth Korneliussen
Kirien Eyma
Kristoffer Eide
Liv Hege Svolsbru
Magnus Furnes Vadøy
Marius Fjeld Wold
Mats Evensen
Pål Hansen
Rasmus Anders Lund
Sveinung Sigbjørnsen
Sverre Aleksandersen
Thomas Amble
Venu Kudikala
Øyvind Hytten

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet