Bjørn Arvid Sætren

E-post: bjorn.a.satren@fiskeridir.no

Telefonnummer: 976 70 130

Stilling: Direktør

Avdeling/seksjon: IT-avdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ledelse og administrasjon av avdelingen

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen