Geir Blom

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: statistikkseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ansvarlig for arbeid på omregningsfaktorer i Fiskeridirektoratet, leder på norsk side i den felles norsk-russiske arbeidsgruppen for omregningsfaktorer, medlem av den norske delegasjonen i Det permanente utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål på fiskerisektoren, utvikling og kvalitetssikring av metodikk innen kontrollarbeid og prøvetaking, kvantifisering av utkast og uregistrert bifangst i norske fiskerier, vurdering av klagesaker, arbeid i Analysegruppen, behandling av forskningsavgiftsøknader, undervisning for Kystvakten og inspektører i Fiskeridirektoratet, arbeid med kodeverket i Fiskeridirektoratet