Elin B. Hopland

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Avdeling: avdeling areal, miljø og statistikk

Seksjon: statistikkseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

statistikkrapportering til Fao, Eurostat, Nafo og Ices, fangststatistikk, sluttseddeldata, etablering og vedlikehold av koder brukt på landings- og sluttsedler, artskoder i akvakulturregisteret, arbeid mot salgslag, omregningsfaktorer