Hanne Østgård

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Blåkveite, uer, snøkrabbe, høstingsforskriften og andre tekniske reguleringer, forskrifter om utenlandske fartøys fiske, Norge-Russland, Norge-Færøyene, CCAMLR, NEAFC