Bård Aarbakke

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Marin forsøpling og spøkelsesfiske i relasjon til opprydding og systemer rundt fritidsfiske.

Konkurrerende bruk av havet (herunder Havvind, Petroleumsaktivitet, rør og kabler og CCS).

Også arbeid knyttet til sjøpølse, stillehavsøsters, bruskfisk.