Oddvar Thorsen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

fiskeriforvaltning, ervervstillatelser, strukturordningen, leiefartøyordningen nybygg og havari, registerføring.