Oddlaug Weltzien Tennebø

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
fartøysaker, manntall, blad A og B, merkeregisteret, ervervstillatele, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy (havari), deltakeradgang, åpen gruppe, ungdomsfiskeordning, nybåtordning, overføring av kvote, kondemnering, tilbakekalling av ervervstillatelser med mer.