Øystein Hermansen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Avdeling: avdeling tildeling og regulering

Seksjon: seksjon fiskeriregulering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Regulering av sei, torsk, hyse og blåkveite nord for 62°N og kongekrabbe.