Mari Sørensen Aksnes

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Avdeling: avdeling tildeling og regulering

Seksjon: seksjon akvakulturtildeling

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Akvakultur, oppdrett, havbruk, tillatelser til laks, ørret og regnbueørret, utviklingstillatelser, havbruk til havs, ny søknads- og rapporteringsportal akvakultur, søknadsportalen for akvakultur, Akvakulturportalen, søknadsskjema akvakulturtillatelse