Roar Nygård Volden

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Avdeling: avdeling tildeling og regulering

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Fiskeriforvaltning, fartøysaker, fiskermanntall, merkeregisteret, ervervstillatelser, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy (havari), sel/kobbe, kystfiskekvoten, kondemnering, tildeling av deltakeradganger, føring i registrene, turistfiske kongekrabbe, dispensasjon kongekrabbe, faktor kongekrabbe